top of page

Organització

FIMED® és un grup d'empreses altament especialitzades en la gestió d'inversions alternatives i en la recerca de serveis corporatius i solucions financeres alternatives per a petites i mitjanes empreses. Amb una sòlida trajectòria avalada per més de 20 anys d'experiència en el sector financer alternatiu. La capacitat de gestió, la transparència i el compromís són els nostres principals valors.

A FIMED hem construït un model exclusiu de serveis financers i corporatius per a les empreses basat en la independència, la innovació, la flexibilitat i un alt grau de professionalitat.

La nostra activitat es caracteritza per una atenció personalitzada, que actualitza el concepte de gestió patrimonial tradicional basada en la confiança i la proximitat al client, i la professionalitat, que ens permet oferir-te les millors oportunitats d'inversió i serveis.

Som una entitat en expansió amb presència internacional a diversos països europeus, on el Grup és reconegut per la seva innovació, prestigi i solvència. El Grup FIMED està present a Suïssa i Luxemburg.

 

Principis bàsics

Les polítiques de govern corporatiu són el tema de la nostra atenció més especial. Gràcies a això, podem gestionar adequadament els riscos implícits en el nostre sector i reforçar la nostra vocació d'atenció al client.

Les nostres polítiques es basen en tres pilars fonamentals:

Seguretat: perquè la nostra política de gestió patrimonial es basa en la prudència i l'eficiència. Aquests valors estan presents amb igual intensitat tant en la gestió del patrimoni dels nostres clients com en la del nostre. Els nostres estrictes sistemes de gestió i control intern garanteixen una gestió eficient dels actius que ens confien i reforcen els principis de prudència establerts per les nostres polítiques internes.

Confiança: perquè la transparència guia totes les nostres accions. I els nostres empleats i accionistes es guien pels més alts estàndards, basats en la integritat personal i professional. Complim amb tots els nostres compromisos institucionals i responem a les expectatives que ens posen.

Compromís: perquè la nostra vocació és garantir l'assoliment dels objectius estratègics de l'entitat, salvaguardant els interessos dels nostres clients, accionistes, personal i comunitat.

La necessitat d'oferir als nostres clients serveis cada cop més especialitzats ha fet que l'activitat de FIMED es desplega en diferents àmbits que s'encarreguen de desenvolupar serveis i productes específics. Aquesta oferta cada cop més diversificada de FIMED inclou gestió de fons d'inversió internacional, gestió d'actius immobiliaris, captació i estructuració d'inversions i serveis corporatius per a empreses.

Descobriu un grup en constant creixement i amb presència internacional que manté el mateix compromís i els mateixos valors que sempre han caracteritzat la gestió de FIMED.

FIMED Group - ZUGER PARTNERS AG - Suïssa

FIMED CORPORATE SERVICES LTD  - Regne Unit | Luxemburg | Suïssa

FIMED SARL GESTIÓ D'ACTIUS - Luxemburg

THE EMBASSY OF ART GMBH - Suïssa

Marques comercials:

FIMED és una marca registrada a la Unió Europea i Suïssa.

Grup FIMED®

Els estats financers de les diferents empreses estan a disposició de qualsevol persona que hi tingui un interès legítim.

 

Pots contactar amb nosaltres per sol·licitar-los.

Auditories financeres

FIMED Group Architecture
bottom of page