top of page

Serveis de consultoria

Gestió d'Actius

Creem oportunitats per al nostre cercle de confiança

Fons d'inversió FIMED

FIMED 

Gestió d'Actius

FIMED està registrada a la CSSF de Luxemburg com a AIFM (Gestora de Fons d'Inversió Alternativa) i se centra a través dels seus vehicles d'inversió a aprofitar les ineficiències d'alguns mercats, mercats tecnològics emergents i el segment de les petites i mitjanes empreses.

Originació, estructuració i Col·locació Privada

L'equip crea, organitza i sindica transaccions d'acords entre indústries i a nivell mundial. Sovint ens associem i coinvertim amb els nostres clients en les oportunitats que normalment oscil·len entre 2 i 50 milions d'euros.

FIMED dóna suport a corporacions, family offices i HNW proporcionant assessorament essencial en mercats de capitals. Estructuració d'empreses, fundacions, fons d'inversió i DAO, Serveis corporatius per a empreses d'indústries relacionades a Suïssa i Luxemburg.

Serveis de consultoria

Grup FIMED | Assessorament

Formem part activa de les principals associacions sectorials

bottom of page